Karate-do Bond Nederland

kbn

Tadashii-do is aangesloten bij de Karate-do Bond Nederland (KBN) onder aansluitnummer 04-177.

De KBN is DE enige officiële karatebond in Nederland die is erkend door het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sportfederatie (NOC/NSF) en hierdoor erkend door het Ministerie van WVC.

Het lidmaatschap van de KBN is verplicht bij Tadashii-do.

Als ouder,  familie en vrienden bestaat de mogelijkheid tegen een gereduceerd bedrag het zogenaamde KBN-vriendenlidmaatschap aan te gaan.

BETALINGSINFORMATIE AANVRAAG LIDMAATSCHAP KBN

Paspoort éénmalig € 13,00
Jeugd t/m 10 jaar € 16,00
Junior 11 t/m 15 jaar€ 32,00
Senior 16 jaar en ouder € 42,50
Dangraadexamen € 60,00
Vriend van de KBN  € 5,50

Bij inschrijving na 1 juli is slechts de helft van de jaarlijkse contributie verschuldigd.

Het lidmaatschapsnummer van Tadashii-do bij de KBN is: 04-177

Betaling via rekening KBN: NL 33 INGB 0000197306  

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk en één maand voor het einde van het kalenderjaar te geschieden via info@kbn.nl o.v.v. lidmaatschapsnummer en naam.

Je bent zelf verantwoordelijk voor uitschrijving bij de Karatebond.