Tsutsumi Hozan Ryu International Ju-Jitsu

Tadashii-do is aangesloten bij Tsutsumi Hozan Ryu International (THRI). Een internationale Ju-Jitsu stijlorganisatie die vanuit Australië wordt bestuurd en een officiële Japanse erkenning heeft.

Het lidmaatschap van de THRI is verplicht bij Tadashii-do. Aanvraag bij de leraar.

BETALINGSINFORMATIE AANVRAAG LIDMAATSCHAP THRI

Paspoort éénmalig € 12,50
Jeugd t/m 15 jaar € 15,00
Senior 16 jaar en ouder € 20,00
Dangraadexamen € 79,00

Bij inschrijving na 1 juli is slechts de helft van de jaarlijkse contributie verschuldigd.

Het lidmaatschapsnummer van Tadashii-do bij THRI is: NL-001

Betaling via rekening Tadashii-do: NL 37 INGB 0000312664

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk en één maand voor het einde van het kalenderjaar te geschieden via info.tadashiido@gmail.com o.v.v. lidmaatschapsnummer en naam.

Je bent zelf verantwoordelijk voor uitschrijving bij Tsutsumi Hozan Ryu International.