Dangraadhouders Jiu-Jitsu

thri

Tsutsumi Hozan Ryu Ju-Jitsu

1e Dan

Wim Mallens
Brian Frowijn
Amber Weggers
Elisabeth Gardien