Tadashii-do

TADASHII-DO

Proefles en inschrijving
Als je erover denkt om karate en/of Juijitsu te gaan beoefenen dan ben je van harte welkom voor het bijwonen van een proefles.

Na deelname van een gratis proefles kun je beslissen of je lid wordt van Tadashii-do. Je dient hiervoor een aanmeldingsformulier in te vullen en op de eerst volgende les ondertekent te overhandigen aan de leraar.

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 10,00. Na betaling van het inschrijfgeld ben je officieel lid van Tadashii-do.

Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap wordt schriftelijk aan het secretariaat gemeld via het opzegformulier.

Het opzeggingsformulier is pas geldig waneer er per post of per mail een ontvangstbevestiging door het secretariaat van Tadashii-do is afgegeven.

Er geldt een opzeggingstermijn van één kwartaal. Dit kwartaal gaat in op het eerstvolgende kalenderkwartaal na opzegging.

Overige informatie
Tijdens ziekte en vakanties dient de contributie doorbetaald te worden. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk in overleg met het secretariaat.

Adreswijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk doorgeven aan het secretariaat.

Contributies
De contributie dient per kwartaal overgemaakt te worden op IBAN Banknummer:

NL 37 INGB 0000 312 664 t.n.v. Tadashii-do

Betaaldata per kwartaal zijn: één week voor 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
Betaaldatum per heel jaar: week 51 voorafgaande aan het nieuwe jaar.
Bij het voldoen van een heel jaar contributie wordt 10% korting verstrekt.

Karate per kwartaal Rhoon/Poortugaal (2 x per week trainen)

Jeugd t/m 11 jaar € 70,00
12 jaar en ouder € 80,00
Inschrijfgeld € 10,00
Deelname aan het examen € 20,00

Karate per kwartaal Katendrecht (1 x per week trainen / sociaal tarief i.v.m. subsidie schoolproject)

Jeugd t/m 11 jaar € 52,50
Inschrijfgeld € 10,00
Deelname aan het examen € 20,00

Jiu-Jitsu per kwartaal (1 x per week trainen)

Jeugd t/m 11 jaar € 52,50
12 jaar en ouder € 60,00
Inschrijfgeld€ 10,00
Deelname aan het examen € 20,00

Combinatie Karate & Jiu-Jitsu per kwartaal

Korting op het totaal bedrag€ 20,00