Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

Pesten, seksuele intimidatie en/of ongewenst gedrag is al lang geen nieuw begrip meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders. Maar het vindt ook plaats tussen sporters onderling, of tussen begeleiders.

Indien slachtoffers melding willen doen van een geval van pesten of seksuele intimidatie, is het een probleem als ze daarvoor geen vertrouwd aanspreekpunt vinden binnen de vereniging. Het is een onderwerp dat niet makkelijk bespreekbaar is. Het ontbreken van een luisterend oor, van iemand die raad geeft, maakt het extra moeilijk. Hierdoor zien slachtoffers ervan af hun klacht te melden. Daardoor blijven zeer ongewenste en voor slachtoffers pijnlijke situaties voortbestaan. Dit moet niet en is ook niet nodig. Juist om deze reden is al een aantal verenigingen en bonden overgegaan tot het aanstellen van een Vertrouwens Contact Persoon (VCP) voor seksuele intimidatie. Deze personen zijn opgeleid door NOC*NSF.

Tijdens de VCP cursus wordt o.a. aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van een klacht. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. De cursus is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken geoefend. Al met al een veelzijdige training waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van NOC*NSF Academie voor Sportkader.

Ook bij Tadashii-do hebben wij sinds kort de beschikking over een Vertrouwens Contact Persoon (VCP). Haar naam is Rajni Moennalal. Rajni traint sinds 1992 vanaf haar 6e jaar Karate bij Tadashii-do en zij is in het bezit van de 1e Dan. Tevens assisteert Rajni bij de kataselectie op zaterdagochtend.

In 2017 heeft Rajni de NOC*NSF cursus VCP afgerond.
Met het aanstellen van een Vertrouwens Contact Persoon loopt Tadashii-do voorop binnen de vechtsportwereld.  

Rajni is bereikbaar via telefoonnummer: 06-48209271